پاگو ATF +4

پاگو ATF +4

روغن دنده اتوماتیک تمام‌سنتزی

پاگو ATF +4 روغن دنده اتوماتیک تمام‌سنتزی است که با استفاده از روغن پایه‌های بسیار مرغوب سنتزی و ادتیوهای پیشرفته‌ای که الزامات سختگیرانه گیربکس‌های اتوماتیک Chrysler را پوشش می‌دهند، فرموله شده است. محافظت عالی از تمام قطعات سیستم انتقال نیرو، عملکرد بدون لرزش کلاچ، تعویض سریع و نرم‌ دنده و پایداری حرارتی و اکسیداسیونی فوق‌العاده از شاخص‌ترین ویژگی‌های پاگو ATF +4 می‌باشد.

مزایا

 • پایداری اکسیداسیونی و حرارتی عالی
 • ممانعت از تشکیل لجن و وارنیش
 • محافظت عالی در برابر سایش
 • عملکرد بدون لرزش کلاچ
 • تعویض نرم و یکنواخت دنده
 • پایداری برشی عالی
 • افزایش عمر کاری گیربکس
 • بهبود راندمان مصرف سوخت
 • خواص اصطکاکی بهینه شده

کاربرد

پاگو ATF +4 برای استفاده در گیربکس‌های اتوماتیک خودروهایFCA ،Dodge ،Plymouth  Jeep و Eagle که در آنها روغن دنده اتوماتیک با مشخصات عملکردیMopar ATF+ ،ATF+2، ATF+3 یا ATF+4 مورد نیاز است، مناسب می‌باشد.

جدول مشخصات

سطوح کارایی

 • Chrysler/Jeep/Mopar ATF+ MS 7176
 • Chrysler/Jeep/Mopar ATF+2 MS 7176
 • Chrysler/Jeep/Mopar ATF+3
 • Chrysler/Jeep/Mopar ATF+4