پاگو EP

پاگو EP

روغن دنده با قابلیت تحمل فشار کاری بالا

پاگو EP روغن دنده دستی با قابلیت تحمل بار بالا است که با استفاده از روغن پایه‌های معدنی مرغوب و ادتیوهای ضدفشار فرموله شده است. ظرفیت تحمل بار بالا، افزایش عمر کاری سیستم دنده و محافظت از دنده‌ها در برابر سایش و خوردگی از ویژگی‌های ممتاز پاگو EP می‌باشد. در گیربکس‌ها و اکسل‌های خودرو و تجهیزات سنگین که نیازی به روغن دنده با خواص ضدفشار نبوده و روغن دنده‌ای با سطح کارایی API GL-1 مورد نیاز است، پاگو GL-1 بهترین انتخاب است. پاگو GL-1 روغن دنده معدنی است که با استفاده ار روغن پایه‌های با کیفیت بالا و ادتیوهای مناسب برای پوشش الزامات عملکردی API GL-1 فرموله شده است.

مزایا

  • قابلیت تحمل بار زیاد
  • ممانعت از تشکیل کف در روغن
  • ممانعت از سایش و خوردگی
  • مقاوم در برابر اکسیداسیون
  • افزایش فواصل زمانی تعویض روغن
  • سیالیت عالی در دماهای پایین

کاربرد

پاگو EP و پاگو GL-1 بر اساس توصیه سازندگان تجهیزات در گیربکس‌ها، دیفرانسیل‌ها، جعبه‌دنده‌ها و جعبه‌های فرمان مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

جدول مشخصات

سطوح کارایی

  • Extreme Pressure
  • API GL-1