پاگو HT-320

پاگو HT-320

روغن انتقال حرارت با عملکرد قابل اعتماد

پاگو HT-320 روغن انتقال حرارت با کارایی بالا است که برای استفاده در سیستم‌های بسته و غیرمستقیم، که امکان تماس روغن با هوا وجود ندارد، طراحی شده است. در چنین سیستم‌هایی حداکثر دمای مجاز فیلم روغن 320 درجه سانتیگراد می‌باشد. پاگو HT-320 با استفاده از روغن پایه‌های معدنی باکیفیت بالا (گروه I) و ادتیوهای پیشرفته به منظور ایجاد پایداری اکسیداسیونی در دماهای بالا فرموله شده است.

مزایا

  • پایداری حرارتی خوب
  • پایداری در برابر اکسیداسیون
  • سیالیت خوب در دماهای پایین
  • قابلیت انتقال حرارت خوب

کاربرد

پاگو HT-320 برای استفاده در سیستم‌های گرمایش و سرمایش غیرمستقیم و بسته در انواع فرآیندهای صنعتی که دمای مجاز فیلم روغن حداکثر 320 درجه سانتیگراد است، مناسب می‌باشد.

جدول مشخصات