پاگو IID

پاگو  IID

روغن دنده اتوماتیک چند منظوره

پاگو  IIDروغن دنده اتوماتیک چند منظوره است که برای استفاده در گیربکس‌های اتوماتیک و سیستم‌های هیدرولیک فرمان خودروهای سواری و وسایل نقلیه سبک که به روغنی با مشخصات عملکردی Dexron-IID نیاز دارند، طراحی شده است. پاگو IID با استفاده از روغن پایه‌های سنتزی/معدنی مرغوب و ادتیوهای پیشرفته‌ای که الزامات عملکردی GM Dexron IID، Ford Mercon، Allison C-4 و Caterpillar TO-2 را پوشش می‌دهند، فرموله شده است. پایداری اکسیداسیونی و شیمیایی موثر، عملکرد ضدسایش فوق‌العاده، سیالیت عالی در دماهای پایین و خواص اصطکاکی بهینه از ویژگی‌های شاخص پاگو  IID می‌باشد.

مزایا

  • پایداری حرارتی و اکسیداسیونی بالا
  • سیالیت عالی در دماهای پایین
  • سهولت و نرمی تعویض دنده در شرایط مختلف
  • خواص اصطکاکی بهینه شده و عملکرد بدون ‌صدای دنده
  • محافظت عالی در برابر سایش
  • افزایش عمر مفید گیربکس

کاربرد

پاگو  IID برای استفاده در گیربکس اتوماتیک و سیستم هیدرولیک فرمان خودروهای سواری و وسایل نقلیه که در آنها روغنی با مشخصات عملکردیGM Dexron IID ،Ford Mercon ، Allison C-4 و Caterpillar TO-2 مورد نیاز است، مناسب می‌باشد.

جدول مشخصات

سطوح کارایی

  • GM Dexron-IID
  • Ford Mercon
  • Allison C-4
  • Caterpillar TO-2