پاگو KN

پاگو KN

روغن کمپرسور تبریدی با کارایی بالا

پاگو KN روغن کمپرسور تبریدی با کارایی بالا است که به‌طور ویژه برای تامین نیازهای سختگیرانه سازندگان کمپرسورهای تبریدی طراحی شده است. پاگو KN با استفاده از روغن پایه‌های بسیار مرغوب و ادتیوهای پیشرفته‌ای که منجر به مقاومت روغن در برابر پیری، نقطه ریزش بسیار پایین، عملکرد موثر در دمای پایین و ممانعت از تشکیل رسوب در سیستم‌های تبریدی که از مبردهای HCFC و CFC مانند R-22،R-502 و R-12 و همچنین از مبردهای طبیعی مانند R-717 ،R600a و R-290 استفاده می‌کنند، فرموله شده است.

مزایا

  • پایداری شیمیایی بالا
  • افزایش طول‌عمر مفید روغن و کمپرسور
  • محافظت فوق‌العاده از قطعات در برابر سایش
  • مقاومت عالی در برابر تشکیل رسوب
  • عملکرد بسیار کارآمد در دماهای پایین

کاربرد

پاگو KN برای استفاده در تمام سیستم‌های تبریدی و تهویه مطبوع حاوی مبردهای R-22،R-502 ،R-12 ،R600a ،R-290 یا آمونیاک (NH3) مناسب می‌باشد.

جدول مشخصات

سطوح کارایی

  • DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)
  • ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)