پاگو S2 FR-A

پاگو S2 FR-A

روغن کمپرسور تبریدی با کیفیت عالی

پاگو S2 FR-A روغن کمپرسور تبریدی با کیفیت عالی است که برای استفاده در کمپرسورهای باز، نیمه‌باز و هرمتیک (دوار و رفت و برگشتی) مورد استفاده در سیستم‌های تبریدی تجاری و صنعتی که از گاز مبرد آمونیاک (R717) و پروپان (R290) استفاده می‌کنند، طراحی شده است. پاگو S2 FR-A با استفاده از روغن‌ پایه‌های بسیار مرغوب و ادتیوهای مدرنی که الزامات عملکردی DIN 51503 KAA  و KE را پوشش می‌دهند، فرموله شده است. مقاومت فوق‌العاده‌ در برابر تشکیل رسوب و لجن، و پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی از ویژگی‌های شاخص پاگو S2 FR-A می‌باشد.

مزایا

  • پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی
  • بهبود راندمان کمپرسور
  • آزادسازی سریع هوا از روغن
  • محافظت عالی در برابر سایش
  • افزایش فواصل تعویض روغن و طولانی‌تر شدن عمر مفید کمپرسور
  • مقاومت فوق‌العاده در برابر تشکیل رسوب و لجن
  • عملکرد عالی در دماهای پایین

کاربرد

پاگو S2 FR-A برای استفاده در کمپرسورهای دوار و رفت و برگشتی مورد استفاده در سیستم‌های تبریدی تجاری و صنعتی که از گاز مبرد آمونیاک (R717) و پروپان (R290) استفاده می‌کنند، مناسب می‌باشد.

جدول مشخصات

سطوح کارایی

  • DIN 51503 KAA & KE