پاگو SYS

پاگو SYS

روغن سیستم با کارایی بالا، ویژه موتورهای دوزمانه دیزلی دریایی کراس‌هد

پاگو SYS روغن سیستم با کیفیت بالایی است که مخصوص روانکاری در موتورهای دیزلی دریایی سرعت پایین می‌باشد. پاگو SYS توسط مرکز تحقیقات دریایی PAGO، با هدف افزایش طول عمر مفید موتور و روغن طراحی شده است. این محصول که با استفاده از روغن پایه‌های بسیار مرغوب و ادتیوهای تخصصی فرموله شده است روانکاری مطمئن و عملکرد بهینه موتور را تضمین می کند. قابلیت جداسازی سریع آب از روغن و قدرت شویندگی عالی از ویژگی‌های شاخص پاگو SYS می‌باشند که موجب محافظت قطعات حیاتی و مهم موتور در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی می‌شود.

پاگو SYS در درجات ویسکوزیته SAE 30 و SAE 40، و با  TBNبرابر با 5 و 7 موجود می‌باشد.

مزایا

  • پایداری اکسیداسیونی و حرارتی عالی
  • محافظت عالی از یاتاقان‌های تحت شرایط فشار کاری بالا در برابر سایش
  • محافظت عالی موتور در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی
  • ممانعت از تشکیل کف
  • قابلیت جداپذیری عالی روغن از آب
  • افزایش طول عمر مفید موتور

کاربرد

پاگو SYS برای استفاده در موتورهای دوزمانه دیزلی سرعت پایین، جهت روانکاری یاتاقان‌ها، پیستون‌های روغن-خنک، میل لنگ و یاتاقان‌های میانی و انتهایی استرن تیوب‌ها مناسب می‌باشد.

جدول مشخصات