پاگو WS

پاگو WS

روغن دنده اتوماتیک تمام‌سنتزی

پاگو WS روغن دنده اتوماتیک تمام‌سنتزی با ویسکوزیته پایین و کارایی بالا می‌باشد که با استفاده از روغن پایه‌های سنتزی با کارایی بالا و ادتیوهای پیشرفته‌ای که الزامات JASO 1A-LV, Toyota ATF WS, Lexus JWS 3309 و Aisin Warner JWS AW-1 را پوشش می‌دهند، فرموله شده است. تعویض نرم دنده، پایداری اکسیداسیونی عالی، عملکرد بدون لرزش و قابل اعتماد حتی در فشارهای بالا در گیربکس‌های اتوماتیک شش سرعته از ویژگی‌های شاخص پاگو WS می‌باشد.

مزایا

 • محافظت عالی در برابر سایش
 • پایداری اکسیداسیونی عالی
 • افزایش فواصل تعویض روغن
 • سازگاری عالی با آب‌بندها برای جلوگیری از نشتی روغن
 • خواص اصطکاکی بهبود یافته برای عملکرد نرم هنگام تعویض دنده
 • عملکرد بدون لرزش کلاچ
 • بهبود راندمان مصرف سوخت

کاربرد

پاگو WS برای استفاده در گیربکس‌های اتوماتیک خودروهای تولید شده توسط شرکت‌های Toyota، Lexus، Volvo، و سایر گیربکس‌هایی که در آنها استفاده از روغن دنده اتوماتیک با مشخصات عملکردی WS الزامی می‌باشد، مناسب است. همچنین پاگو WS الزامات زیر را پوشش می‌دهد.

جدول مشخصات

سطوح کارایی

 • Toyota ATF WS
 • JASO 1A-LV
 • Lexus JWS 3309
 • Aisin Warner JWS AW-1