پاگو S2 R

پاگو S2 R

روغن کمپرسور هوا با کیفیت عالی

پاگو S2 R روغن کمپرسور هوا بدون خاکستر سولفاته و با کیفیت عالی است که برای استفاده در کمپرسورهای دورانی Screw و Vane طراحی شده است. پاگو S2 R با استفاده از روغن‌ پایه‌های بسیار مرغوب و ادتیوهای پیشرفته‌ای که الزامات عملکردی:

DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)و  ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)را پوشش می‌دهند، فرموله شده است. عملکرد عالی در برابر سایش و زنگ‌زدگی، پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی و ممانعت از تشکیل لجن از ویژگی‌های شاخص پاگو S2 R می‌باشد.

مزایا

  • عملکرد عالی در برابر سایش و زنگ‌زدگی
  • پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی در محدوده دمایی وسیع
  • افزایش فواصل تعویض روغن
  • جداسازی عالی آب از روغن
  • سازگاری عالی با الاستومرها و آب‌بندها
  • ممانعت از تشکیل لجن

کاربرد

پاگو S2 R برای استفاده در کمپرسورهای دورانی Screw و Vane مناسب می‌باشد.

جدول مشخصات

سطوح کارایی

  • DIN 51506 (VBL, VCL, VDL)
  • ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG)