پاگو HL

پاگو HL

روغن هیدرولیک چندمنظوره

پاگو HL روغن هیدرولیک چند منظوره‌ای است که با استفاده از روغن پایه‌های بسیار مرغوب و ادتیوهای پیشرفته‌ای که الزامات DIN 51524 part 1، Afnor NF E 48-603 و DIN 51515 part 1 را پوشش می‌دهند، فرموله شده است. پایداری عالی در برابر اکسیداسیون و خوردگی و نیز ممانعت از تشکیل لجن از ویژگی‌های شاخص پاگو HL می‌باشد.

مزایا

  • قابلیت فیلتراسیون خوب
  • جداسازی سریع آب از روغن
  • ممانعت از تشکیل کف
  • پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی
  • ممانعت از خوردگی و سایش

کاربرد

پاگو HL برای استفاده در سیستم‌های گردشی و هیدرولیکی تحت فشار کم تا متوسط، برخی از دنده‌های بسته، یاتاقان‌های ساده، دستگاه‌های نساجی، و دیگر تجهیزات صنعتی که به روغنی با مشخصات R&O نیاز دارند، مناسب می‌باشد.

جدول مشخصات

سطوح کارایی

  • DIN 51524 part 1 (HL)
  • Afnor NF E 48-603
  • DIN 51515 part 1
  • ISO 11158 (HL)