پاگو TURBINE M

پاگو توربین M

روغن توربین بدون خاکستر سولفاته با کیفیت عالی

پاگو توربین M روغن توربین بدون‌ خاکستر سولفاته با کیفیت عالی است که برای استفاده در سیستم‌های توربین بخار و توربین‌های گازی سبک طراحی شده است. پاگو توربین M با استفاده از روغن پایه‌های بسیار باکیفیت و ادتیوهای پیشرفته‌ای که الزامات عملکردی DIN 51515 (L-TD, L-TG)، Siemens TLV 9013 04/01، British Standard BS 489، General Electric GEK 32568 A/C، MIL-L-17672 D، CEGB Standard 207001، Brown Boveri HTGD 90117، U.S. Steel 120 و Alstom HTGD 90 117 V0001 S را پوشش می‌دهند، فرموله شده است. محافظت فوق‌العاده‌ در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی، پایداری عالی در برابر حرارت و اکسیداسیون، و مقاومت عالی در برابر تشکیل لجن و رسوبات از ویژگی‌های شاخص پاگو توریبن M می‌باشد.

مزایا

 • پایداری حرارتی و اکسیداسیونی عالی
 • کارایی عالی در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی
 • مقاومت خوب در برابر تشکیل کف
 • جداپذیری عالی روغن از آب
 • آزادسازی سریع هوا از روغن
 • ممانعت از تشکیل لجن و رسوبات

کاربرد

پاگو توربین M برای استفاده در سیستم‌های توربین بخار و توربین‌های گازی سبک که در دماهای بالا کار می‌کنند، مناسب می‌باشد.

جدول مشخصات

سطوح کارایی

 • DIN 51515 (L-TD, L-TG)
 • Siemens TLV 9013 04/01
 • Alstom HTGD 90 117 V0001 S
 • General Electric GEK 32568 A/C
 • MIL-L-17672 D